Om rasen siberian husky

Länkar till viktiga dokument tillhörande rasen siberian husky:

Rasstandard – SKK – siberian husky, grupp 5

RAS – Rasspecifik avelsstrategi siberian husky

Rasklubben – SPHK rasklubb för sirian husky

vide  IMG_5787  IMG_0880

”Rasens ursprungliga funktion är att spänd för släde förflytta lätt last i måttlig hastighet över stora avstånd.”

”Siberian husky skall vara en medelstor arbetande hund med ett snabbt, lätt, fritt och elegant rörelseschema. Den måttligt kompakta och väl bepälsade kroppen, de upprättstående öronen och den rävlika svansen vittnar om dess arktiska ursprung. De typiska rörelserna skall vara flytande och lediga. En siberian husky skall röra sig till synes utan ansträngning. Den skall kunna utföra sin ursprungliga uppgift effektivt. Kroppsproportionerna och kroppsformen avspeglar denna grundläggande balans mellan styrka, hastighet och uthållighet. Hanhundarna i rasen skall vara maskulina, men aldrig grova. Tikarna skall vara feminina utan att vara klena i konstitutionen. Hundarna får inte vara överviktiga utan skall vara i god kondition med fast och välutvecklad muskulatur. Det mest karakteristiska och viktiga för rasen siberian husky är att den är av medelstorlek, har måttlig benstomme, väl avvägda proportioner, lätta och fria rörelser, korrekt päls, tilltalande huvud och öron, korrekt svans och ett bra temperament.”

(Texter utdrag ur inledningen på rasstandarden för siberian husky).